Politikat e privatësisë - Into Albania

Politikat e privatësisë

Në mënyrë që të përdorni faqen tonë të internetit, të rezervoni shërbimet tona, të regjistroheni në postimet tona elektronike, të merrni pjesë në programet tona dhe promovimet, ne mbledhim informacion personal që na dërgoni dhe informacione jo-personale që mblidhen në përputhje me përkufizimin e "cookies". Ky informacion mund të përfshijë, por jo të limitohet vetëm në, emrin dhe mbiemrin, adresën postare, numrin e telefonit, adresën e emailit, datën e lindjes dhe interesat. Ne nuk mbledhim asnjë informacion personal që ju nuk mundësoni.

Herë pas here, ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime marketingu ose promovimi të brendshëm ose të jashtëm ose për qëllime analitike. Për shembull, mund t'ju dërgojmë buletinin tonë mujor për email në lidhje me ngjarjet dhe ofertat e mundshme ose mund t'ju dërgojmë email për promovime dhe sondazhe. Gjithashtu, herë pas here, mund të japim informacionin apo kontaktin tuaj tek partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë, të cilët, nga ana tjetër, mund t'ju dërgojnë informacione, për shembull, me postë ose email në lidhje me produktet dhe shërbimet e tyre. Ne mund të ofrojmë një promovim të veçantë (të tilla si një lotari, konkurs ose një abonim falas për mallra dhe shërbime) në faqen e internetit në lidhje me një ofrues të shërbimeve të palëve të treta, sponsor ose partner promocional, dhe mund të ndajmë informatat tuaja me të tretë - në mënyrë që të mund t'ju dërgojë promovime të tjera të veçanta që ofrojnë që mund të jenë karaktereve të ndryshme.

Ne mbrojmë informacionin tuaj personal duke zbatuar procedura të arsyeshme të sigurisë për të mbrojtur privatësinë tuaj, por nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë dështim për ruajtjen e një informacioni të tillë, qoftë pa dashje ose ndryshe. Nëse dëshironi që ne të fshijmë të gjitha informacionet tuaja personale (përveç informacionit që ne mbajmë për qëllime të mbajtjes së shënimeve) dhe / ose heqim emrin dhe adresën nga listat promovuese (duke përfshirë të dhënat personale të mbledhura nga ofruesit tanë të shërbimit), mjafton të vendosni emrin në listën "mos kontaktoni", duke kontaktuar Administratorin tonë të Privatësisë. Ju lutem vini re se çdo kërkesë për të përditësuar informacionin tuaj personal mund të zgjasë deri në 30 ditë për një kërkesë me email dhe gjashtë javë për të përpunuar një kërkesë postare. "Cookies": Për të na ndihmuar që t'ju shërbejmë më mirë, mbledhim informacion që nuk ju identifikon personalisht, por identifikon kompjuterin ose shfletuesin tënd. Cookies janë pjesë e informacionit të vendosur në parametrat e shfletuesit tuaj të internetit nga një server i faqes së internetit për të identifikuar kompjuterin tuaj kur rivizitoni një faqe interneti. Sa herë që një faqe ju mirëpret dhe i përshtat të dhënat sipas specifikave tuaja, ai po lexon një cookie të lënë në shfletuesin tënd dhe identifikon informacionin që mund të keni regjistruar gjatë vizitave të mëparshme, siç janë preferencat tuaja të shikimit.

Ne mund të përdorim cookies për të ruajtur statusin tuaj si pjesëmarrës në promovimet tona, për të mbledhur informacion për preferencat tuaja ose për qëllime të tjera të ngjashme. Cookies na ndihmojnë gjithashtu të vlerësojmë dhe raportojmë madhësinë e komunitetit tonë të shikimit dhe trafikun. Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj që të mos pranojë cookies, por nëse ju e bëni, ju nuk mund të përfitoni nga karakteristika të caktuara të gëzuara nga vizitorë të tjerë në faqen tonë të internetit.

Gjithashtu mund të përdorim adresa IP për të analizuar trendet, për të na ndihmuar në administrimin e faqes, për të përcjellë lëvizjen e vizitorëve dhe për të mbledhur informacion të gjerë demografik për përdorim të përgjithshëm. Adresat IP nuk janë të lidhura me informacionin personalisht të identifikueshëm.

Informacioni i grumbulluar demografik: Mund të ndajmë informacione të grumbulluara demografike me palët e treta, por ky informacion nuk lidhet me asnjë informacion personal që mund të identifikojë ju ose një person tjetër individual. Prandaj, asnjë informacion personal nuk shpaloset në këtë mënyrë.

Dhënia e informacioneve shpjeguese për qëllime ligjore: Ligji kërkon që ne mund të na kërkohet të ndajmë informacionet tuaja personale dhe informatat jo personale (shih seksionin "Cookies" më sipër për shembuj të informatave jo personale) në bazë të thirrjeve gjyqësore ose qeveritare, urdhërpagesave ose urdhrave. Nëse na kërkohet të veprojmë kështu, natyrisht do t'i bindemi ligjit. Përveç kësaj, pavarësisht termave të kundërt në këtë Politikë të Privatësisë, ne rezervojmë të drejtën për të përdorur, zbuluar dhe ndarë informacionin tuaj personal dhe jo-personal në mënyrë për hetimin, parandalimin ose të ndërrmarjen e një veprimi lidhur me aktivitetet e paligjshme, mashtrimet e mundshme, situatat që përfshijnë kërcënime të mundshme ndaj sigurisë fizike të çdo personi, shkeljet e kushteve të shërbimit të kësaj faqeje ose siç kërkohet ndryshe me ligj.

Duke paraqitur informacion për ne, ju pëlqeni të grumbulloni dhe përdorni nga ne në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Politikat tona të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në info@intoalbania.com.